Menu

Over ons

Onze visie

Iedere organisatie wil effectief zijn voor mensen; klanten, medewerkers, partners en leveranciers. De mogelijkheden zijn eindeloos terwijl de aandacht zich naar de digitale omgeving verplaatst. Hier is het waar vertrouwen wordt gewonnen en voorkeuren worden bepaald.

Effectief zijn betekent dat een organisatie de regels van het semantisch web toepast. Het web biedt vele nieuwe manieren om te segmenteren en met mensen contact te maken. Het ziet signalen, herkent verbanden, begrijpt bedoelingen en het leert. Om klanten te boeien, te binden en te behouden moet iedere organisatie elke keer een uitmuntende prestatie leveren. De klant moet die als een geweldige ervaring beleven of anders is de klant voorgoed weg.

Onze missie

SemaSearch zorgt ervoor dat organisaties op het web succesvol zijn. Met dit voor ogen leveren wij innoverende diensten waar onze klanten zich mee kunnen onderscheiden. Vanuit de strategie van onze klant ontwikkelen wij die oplossing die optimaal aansluit bij het ambitieniveau van de doelstellingen. We opereren onafhankelijk en gebruiken de beste producten. Deze moeten altijd een hoogwaardige bijdragen leveren aan het resultaat.

Gevonden worden via navigatie

Voorheen waren de functies voor het leveren van content en SEO gescheiden. In de Semantisch Web wordt het voornamelijk gedaan door een content marketeer. Uitgevers moeten voortdurend zorgen dat ze schrijvers hebben die content kunnen leveren. Hebben ze geen content, dan droogt hun business op. In de semantische wereld betekent dat je de marketing afdeling, pr, copywriters, verpakkers en sales mensen op een lijn moet krijgen in de content die ze maken. Alle digitale content wordt nu zichtbaar door Search. Stroomlijn al de activiteiten en zorg er ook voor dat de kans om toevallig te worden gevonden wordt vergroot. Het laatste is erg belangrijk omdat Search de manier van navigeren is op het web.

Sociale media en SemaSearch

Een van de doelen van Semantisch Search is om de relaties tussen de mensen en websites in kaart te brengen. De signalen die mensen afgeven op sociale media geven een inherente betekenis af. Door de enorme schaal waar dat op gebeurt wordt het voor de zoekmachine mogelijk om te begrijpen wat mensen bedoelen met de signalen.

Wat is er nieuw in SEO?

De nieuwe SEO focust zich op de kwaliteit die de business levert, de online klantervaring op de website en de gepercipieerde reputatie en autoriteit van de onderneming in samenhang met de traditionele technische aspecten van SEO.

Het verdeelt het vak van SEO in technisch en niet-technisch. Technisch SEO houdt zich bezig met indexering issues van de website. De codering, veel gebruik van javascript, Ajax problemen, slechte server responses, traag laden van website etc.. Deze kunnen gemakkelijk worden verholpen en ingekocht worden ook als de website flink groeit.
Niet technische SEO kijkt naar de bedrijfs- en marketingstrategie, de ontwikkeling van de marketingcommunicatie, content creatie, bereik van de sociale media en de manier waarop de onderneming connectie maakt met haar online omgeving.