Menu

De 5 aandachtsgebieden om met sociale media de beleving van uw merk te verhogen.

Veel gezien de afgelopen dagen, mensen die voor de deur bij V&D worden geïnterviewd over wat ze van nou eigenlijk van het warenhuis vinden. Het probleem van de warenhuisketen is dat ze te weinig klanten trekken en daardoor onvoldoende omzet hebben. De algemeen gehoorde klacht is dat het warenhuis te weinig spannend is en te weinig onderscheidend van concurrentie.

Read more...

7 belangrijkste verschillen tussen een ondernemingsplan en een marketingplan.

business planBeide plannen zijn van groot belang voor een succesvolle onderneming. Ze helpen om de activiteiten te organiseren en hebben als functie om succes of falen te kunnen bepalen. Het zijn geen statische documenten maar moeten, omdat de afnemersvraag en de economische situatie veranderen, van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Beide plannen kennen hun eigen horizon, en beide moeten periodiek worden geëvalueerd. Daar waar nodig moeten ze bijgesteld worden. Het businessplan en het ondernemingsplan moeten consistent met elkaar zijn en hebben afhankelijkheden met elkaar.

Read more...

Online een reputatie opbouwen

Effectief omgaan met content

effectief omgaan met content
De dynamiek van uw gedrag bepaalt uw reputatie op het web. Door het plaatsen van content kan uw merk zich laten zien. Met de kwaliteit van de content en hoe u die distribueert onderscheidt uw merk zich. Denkhiervoor als een uitgever; de communicatiemix bestaat nu uit eigen, betaalde en verdiende media is zeer breed. Het bereik en de context bepalen de waarde van hoe de ontvanger de boodschap ziet.

Read more...