Menu

SemaSearch - Items filtered by date: september 2014

7 belangrijkste verschillen tussen een ondernemingsplan en een marketingplan.

business planBeide plannen zijn van groot belang voor een succesvolle onderneming. Ze helpen om de activiteiten te organiseren en hebben als functie om succes of falen te kunnen bepalen. Het zijn geen statische documenten maar moeten, omdat de afnemersvraag en de economische situatie veranderen, van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Beide plannen kennen hun eigen horizon, en beide moeten periodiek worden geƫvalueerd. Daar waar nodig moeten ze bijgesteld worden. Het businessplan en het ondernemingsplan moeten consistent met elkaar zijn en hebben afhankelijkheden met elkaar.

Read more...
Subscribe to this RSS feed